TeamFlow Professional – gra symulacyjna (poziom: zaawansowany)

2023-02-28T12:39:16+01:00

Chcesz doświadczyć czym jest Flow i poznać praktyki Flow Management w testowym i jednocześnie bardzo zbliżonym do rzeczywistego środowisku pracy zespołu? Weź udział w grze symulacyjnej TeamFlow Professional. Zdobyte doświadczenie będziesz mógł wykorzystać „od najbliższego poniedziałku” w swoim środowisku pracy projektowej lub procesowej.

Przewodnik po Technikach Zwinnych

2022-01-24T13:02:58+01:00

Zwinność i zwinne techniki zarządzania i pracy – przewodnik dla menedżerów. Przewodnik Zwinność i zwinne techniki zarządzania i pracy, stworzony przez dr Jerzego Stawickiego (www.jsproject.pl) ma dostarczyć menedżerom, jak i ich współpracownikom – przede wszystkim spoza obszaru IT -podstawową wiedzę nt. zwinnych technik zarządzania produktem, projektem i pracami, składających się na podejście zwinne (Agile).

Kanban Guide

2021-09-04T18:50:26+02:00

Kanban Guide, opracowany przez społeczność ProKanban (https://prokanban.org/) opisuje podstawowe elementy podejścia Kanban. Ma on – wg autorów – stanowić wspólną, ujednoliconą referencje dla społeczności osób zainteresowanych lub stosujących podejście Kanban.

TeamFlow Manager – gra symulacyjna (poziom: podstawowy)

2023-02-28T12:41:02+01:00

Chcesz w przewidywalny i stabilny sposób dostarczać klientowi produkty przynoszące wartość i zapewnić rozwijać współpracę w zespole? Można to uzyskać stosując Flow Management. A pierwszym krokiem praktycznego poznania tego podejścia jest udział w grze symulacyjnej TeamFlow Manager.

Symulacje on-line TeamFlow

2023-02-28T11:59:37+01:00

Flow Management to filozofia, zasady, praktyki oraz mierniki zarządzania pracami, procesami, projektami oraz produktami. Zarówno badania naukowe, jak i doświadczenia praktyczne pokazują, że najefektywniejszą metodą poznania i zaabsorbowania nowych koncepcji i nowych praktyk np. Flow Management jest symulacja rzeczywistych warunków biznesowych, realizowana w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku.

Przejdź do góry