TeamFlow Professional – gra symulacyjna (poziom: zaawansowany)

Cel symulacji

Celem symulacji TeamFlow Professional jest pogłębienie i rozszerzenie przez jej uczestników – drogą doświadczania i eksperymentowana w bezpiecznym środowisku gry symulacyjnej, bardzo zbliżonym do rzeczywistego środowiska pracy –  znajomości poszczególnych praktyk oraz metryk Flow Management, bazujących na Lean, Kanban,Theory of Constraints (TOC) i psychologii przepływu, stosowanych przez zespół projektowy, produktowy lub zespół realizacyjny działający poza obszarem IT, takich jak:

 • Wizualizacja procesu, prac, wykonawców, blokerów na tablicy Kanban
 • Ograniczenie prac w toku i wynikająca z niego praca wg zasady pull
 • Zarządzanie przepływem z wykorzystaniem metryk Flow
 • Informacje zwrotne (feedback) uzyskiwane na efektywnie prowadzonych spotkaniach
 • Wspólne doskonalenie na podstawie zbieranych metryk
 • Jawne i transparentne zasady pracy
 • CFD, WIP, czas wykonania

Profesjonalne zastosowanie tych praktyk i metryk przez zespół – co umożliwia wiedza zdobyta podczas symulacji – prowadzi do:

 • Stabilnego środowiska pracy
 • Przewidywalności dostarczania produktów
 • Lepszej współpracy w zespole

a tym samym do rezultatów biznesowych i zadowolonych klientów oraz zaangażowanych pracowników.

 

Plan symulacji:

– Praktyczne doświadczenia uczestników w zakresie Flow Management i Kanban

– Przypomnienie praktyki Flow Management:

 • Ograniczanie prac w toku (WIP Limit) różnymi podejściami
 • Mierniki Flow
 • Transparentne procedury
 • Feedback i ciągłe doskonalenie

– Gra symulacyjna:

 • Runda 1: 10 dni
 • Retrospektywa rundy
 • Runda 2: 10 dni
 • Retrospektywa rundy
 • Runda 3: 10 dni
 • Retrospektywa gry symulacyjnej

– Podsumowanie szkolenia:

 • Q&A
 • Najważniejsze punkty i zagadnienia szkolenia

Czas trwania

Symulacja może być przeprowadzona w dwóch następujących wariantach:

 1. Tylko jako gra symulacyjna, trwająca około 4 godziny
 2. Jak cało-dniowy warsztat TeamFlow, obejmujący 4-godzinną symulację i część warsztatową dotycząca podstawowych praktyk Flow Management

Odbiorcy

Doświadczeni w zakresie Flow Management menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych pragnący zgłębić szczegóły praktyk i metryk Flow, ugruntować swoją wiedzę w tym zakresie, wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami oraz rozszerzyć stosowanie praktyk Flow w swoich zespołach/firmach.

Wymagania wstępne

Duże doświadczenie praktyczne i spora znajomość Flow Management i podejścia Kanban.

Duże doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi).

Udział w symulacji TeamFlow Foundation lub TeamFlow Plus nie jest wymagany, choć jest wskazany.

Formy zajęć:

 • Gra symulacyjna on-line, wykorzystująca platformę Kanbanize
 • Prezentacja praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji
 • Wymiana zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów uczestników

Terminy warsztatów z symulacją TeamFlow Professional i zapisy TUTAJ

Symulacje powiązane

Prowadzący

Dr Jerzy Stawicki
Dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelem projektów oraz budowania organizacji projektowych. Autor szkoleń, trener i konsultant w tych obszarach.
Certyfikaty:
– Agile Project Management AgilePM ® Practitioner
– Project Management Professional PMP ®
– PRINCE2 ®
– CPM: Certified Project Manager, Level C – IPMA
– CPIM: Certified in Production Inventory Management

Specjalizuje się w różnych podejściach do zarządzania projektem: zarówno Agile (Kanban, Scrum), jak i podejściu PMI: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Prowadził (2009-2019) szkolenia zaakceptowane przez PMI.
Promotor – poprzez warsztaty, szkolenia, prezentacje i zastosowanie praktyczne – koncepcji i praktyk nowatorskiego zarządzania firmą i zespołami nazwanego „Management 3.0”.

Jego pasją jest doskonalenie zespołów i organizacji poprzez samo-organizujące się zespoły i zwinnych liderów. Jest promotorem nowych metod zarządzania, upełnomocniania zespołów i samoorganizacji.

Maciej Jarosz
Maciej Jarosz
Doświadczony facylitator biznesowy, certyfikowany Scrum Master i Agile Coach (PSM II, PALE, PSUX). Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu DevOps oraz ITIL4 i szeroko rozumianego zarządzania usługami.
Certyfikaty:
– DevOps Institute: – Foundations, – Leader, – SRE Foundation, DevOps Test Engineering / Continuous Testing Foundation, – DevSecOps Foundation, Agile Process Owner, CASM; accredited trainer
– Scrum.org: Professional Scrum Master I & II (PSM I, PSM II), Professional Agile Leadership (PALE), Professional Scrum with UX (PSUX)
– ITIL4, Axelos: – Foundations; Direct, Plan and Improve (DPI); Create, Deliver and Support (CDS) – accredited trainer

Praktyk techniki facylitacji Liberating Structures oraz innych podejść do pracy grupowej. Od 2019 roku buduje polską społeczność Liberating Structures, organizując wydarzenia skupiające łącznie kilkaset uczestników W tym okresie zaprojektował i poprowadził ponad 100 warsztatów, w których udział wzięło około 2000 uczestników.

Trener DevOps, ITIL4, Liberating Structures, facylitacji biznesowej, prowadzący szkolenia w języku polskim lub angielskim.Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu Liberating Structures, facylitacji biznesowej opartej o odkrycia naukowe, a także Agile, Scrum i zarządzania usługami (ITSM, helpdesk, servicedesk).

Dołącz do społeczności Akademii Per Se i zapisz się do newslettera

Otrzymasz użyteczne informacje ze świata zarządzania projektami.