Kanban II – Kanban w praktyce

Dlaczego warto wziąć udział w tym kursie?

Dzięki kursowi poznasz podejście Kanban w praktyce: zastosowanie zasad i praktyk podejścia Kanban w pracy zespołu, projektu oraz firmy dla osiągnięcia rezultatów biznesowych i zwinności biznesowej.

Trzy powody, aby KUPIĆ TEN KURS już teraz!

 1. Otrzymasz profesjonalne i praktyczne przedstawienie podejścia Kanban w praktyce – zastosowanie zasad i praktyk Kanban, takich jak np. ograniczanie poziomu prac w toku (ang. WIP limit), zarządzanie przepływem (ang. Flow Management), czy wizualizacja (ang. Visualisation) na poziomie zespołu, projektu i produktu oraz firmy, tak by efektywnie dostarczać wartość klientom i umożliwić rozwój pracownikom.
 2. Nauczysz się i/lub ugruntujesz – w dowolnej wolnej chwili oraz dowolnym miejscu – to wszystko, czego potrzebujesz, aby efektywnie pracować i stosować podejście Kanban w swoim środowisku pracy oraz … dużo, dużo więcej.
 3. Skorzystasz z wiedzy i praktycznego doświadczenia twórców kursu, praktyków zarządzania projektami i produktami, posiadających w sumie ponad 25 lat doświadczenia w tych obszarach, uważających Kanban za wspaniałe narzędzie do uzyskiwania korzyści biznesowych i do budowania efektywnych zespołów, stosujących Kanban w swoich projektach, pracach i innych przedsięwzięciach.

Co to jest Kanban?

Kanban to strategia optymalizacji przepływu wartości, stosująca wizualny system typu „pull”. Kanban to także podejście do zarządzania pracami, zarządzania produktem i projektami a także pracami własnymi. Kanban ma wiele odcieni: TPS, Proto Kanban, Personal Kanban, Metoda Kanban, Tame Flow Kanban. Kanban może być także stosowany w środowisku Scruma. Praktyki Kanban takie, jak: wizualizacja (ang. Visualisation), ograniczanie poziomu prac w toku (ang. WIP limit), zarządzanie przepływem (ang. Flow Management), transparentne procedury, dostarczanie informacji zwrotnych, oraz ewolucyjne doskonalenie, mogą być zastosowane na poziomie zespołu, projektu i produktu oraz firmy, umożliwiając efektywne dostarczanie wartości klientom i rozwijanie pracowników.
Kanban – zdaniem stosujących Kanban na co dzień twórców kursu jest wspaniałym narzędziem i do uzyskiwania korzyści biznesowych i do budowania samoorganizujących się zespołów.

Dla kogo jest ten kurs?

Kanban może być zastosowany na różnych poziomach pracy projektowej, produktowej, przez różne role. Dlatego też jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę o podejściu Kanban – jego zasadach i praktykach, to bez względu na to:

 • Jaką rolę pełnisz w zespole projektowym, zespole funkcjonalnym, czy Zespole Scrum (Właściciela Produktu, Scrum Mastera, developera) i jakie masz doświadczenie w tej roli,
 • Czy jesteś Project Managerem, Liderem zespołu w projekcie, czy właścicielem biznesowym projektu i chcesz zdobyć większą wiedzę na temat Kanban i jego praktycznego zastosowania w swoim środowisku,
 • Czy jesteś specjalistą/specjalistką, reprezentantem/reprezentantką biznesu, który/która chce zdobyć większą wiedzę nt.
  • Zasad i praktyk podejścia Kanban,
  • Zastosowania podejścia Kanban w swoim środowisku

ten kurs jest dla Ciebie.

Co znajdziesz w programie kursu?

Przedstawienie zastosowania podejścia Kanban w praktyce: zastosowania zasad i praktyk, takich jak np. ograniczanie poziomu prac w toku (ang. WIP limit), zarządzanie przepływem (ang. Flow Management), czy wizualizacja (ang. Visualisation) na poziomie zespołu, projektu i produktu oraz firmy, umożliwiające efektywne dostarczanie wartości klientom i rozwijanie pracowników.
Historie „z życia”.
Pytania … zmuszające do myślenia.
Animacje.
Zagadki.

Jaka jest struktura kursu?

Kurs podzielony jest na bloki tematyczne, zawierające lekcje dotyczące konkretnych tematów, takich jak:

 • WIP Limit
 • Podejścia do ustalania limitu WIP w praktyce projektowej
 • Prawo Little’a i jego praktyczne zastosowanie
 • Cumulative Flow Diagram i jego praktyczne zastosowanie
 • Szacowanie prac projektu
 • Planowanie prac projektu zarządzanego wg podejścia Kanban
 • Kanban w firmie ABC
 • Metryka: efektywność przepływu i jej zastosowania praktyczne
 • Transparentne zasady w podejściu Kanban i ich znaczenie praktyczne
 • Spotkania Kanban w praktyce
 • Metody doskonalenia w podejściu Kanban
 • Praca zespołów projektowych i praca na poziomie projektu
 • Podsumowanie kursu

Następny rekomendowany przez nas kurs

Kontynuacją tematyki kursu jest nasz kurs: ”Kanban III – Zaawansowane Praktyki i Techniki Kanban” przedstawiający różne zaawansowane metody, techniki oraz mierniki zwinnego zarządzania pracami, projektem i produktem przy zastosowaniu podejścia Kanban, które NIE są prezentowane w tym kursie.

Opinie uczestników kursu

Prowadzący

Dr Jerzy Stawicki
Dr Jerzy StawickiInstruktor
Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelem projektów oraz budowania organizacji projektowych. Autor szkoleń, trener i konsultant w tych obszarach.
Certyfikaty:
– Agile Project Management AgilePM ® Practitioner
– Project Management Professional PMP ®
– PRINCE2 ®
– CPM: Certified Project Manager, Level C – IPMA
– CPIM: Certified in Production Inventory Management

Specjalizuje się w różnych podejściach do zarządzania projektem: zarówno Agile (Kanban, Scrum), jak i podejściu PMI: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Prowadził (2009-2019) szkolenia zaakceptowane przez PMI.
Promotor – poprzez warsztaty, szkolenia, prezentacje i zastosowanie praktyczne – koncepcji i praktyk nowatorskiego zarządzania firmą i zespołami nazwanego „Management 3.0”.

Jego pasją jest doskonalenie zespołów i organizacji poprzez samo-organizujące się zespoły i zwinnych liderów. Jest promotorem nowych metod zarządzania, upełnomocniania zespołów i samoorganizacji.

Rafał Zalewski
Rafał ZalewskiInstruktor
Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami IT i tworzeniu oprogramowania.
Certyfikaty:
– Agile Project Management AgilePM ® Practitioner
– The Professional Scrum Master ™
– The Professional Scrum Product Owner ™
– PRINCE2 ®
– AWS Certified Solutions Architect

Posiada bardzo dobre umiejętności organizacyjne i przywódcze, umiejętność
zrozumienia złożonych informacji, oceny wymagań i zrozumienia wymagań
biznesowych.
Zarządza pełnym cyklem projektu od fazy początkowej przez planowanie, rozwój, UAT aż do wdrożenia produkcyjnego. Odpowiedzialny za określenie zakresu projektu, dokumentację listy konkretnych celów projektu, rezultatów, zadań i terminów. Zapewnia wskazówki zespołowi projektowemu oraz przygotowuje regularny status projektu klientowi za pomocą narzędzi do zarządzania projektami.
Posiada silne zaplecze techniczne na temat wielu języków programowania, baz danych, urządzeń mobilnych i rozwiązań chmurowych.

Dołącz do społeczności Akademii Per Se i zapisz się do newslettera

Otrzymasz użyteczne informacje ze świata zarządzania projektami.