TeamFlow Plus – gra symulacyjna (poziom: średnio-zaawansowany)

Cele symulacji

Uczestnicy warsztatu z grą symulacyjną PortfolioFlow doświadczą i poznają jak dzięki zastosowaniu praktyk Flow Management i Kanban oraz Lean:

 • Osiągnąć płynny przepływ prac projektowych w ramach portfela projektów
 • Definiować priorytety projektów w portfelu projektów
 • Identyfikować ograniczenie na poziomie zespołów projektowych portfela projektów
 • Skracać czas realizacji projektów w ramach portfela projektów
 • Efektywnie dostarczać maksymalną wartość biznesową na poziomie portfela projektów
 • Wzmacniać kulturę współpracy pomiędzy jednostkami biznesowymi oraz kulturę zorientowania na cele

Przebieg symulacji

Symulacja odzwierciedla realia zarządzania portfelem projektów w firmie: jego cele biznesowe oraz praktycznych wyzwania. Uczestnicy – od 4-ech do 8-miu osób – stanowią Zespół Portfolio zarządzający portfelem projektów, obejmujący także kierowników projektów. W trakcie symulacji prowadzący pełnią rolę 3-ech zespołów projektowych, realizujących uruchomione projekty. Zarówno projekty w portfelu jak i zadania w projektach zwizualizowane są na tablicach Kanban.

W pierwszej rundzie symulacji Zespół Portfolio  nie działa systemowo, a kierownicy projektów dążą – w celu ukończenia swoich projektów – do maksymalnego wykorzystania dostępnych zespołów realizacyjnych. Zespoły te znają i stosują praktyki Flow Management oraz Kanban, takie jak wizualizacja, ograniczanie prac w toku, czy informacje zwrotne. Mimo tej znajomości Flow Management, w trakcie tej rundy szybko okaże się, że działania tych zespołów nie będą prowadzą do oczekiwanych rezultatów biznesowych na poziomie portfela  projektów. Ujawnią się wąskie gardła i nieefektywne procesy na poziomie portfela.

Jak więc efektywnie i skutecznie zarządzać portfelem projektów? Odpowiedzi na to pytanie uczestnicy symulacji będą poszukali i wypracowywali zarówno podczas tej 1-szej rundy symulacji, jak i podczas retrospektyw w trakcie i na zakończenie 1-szej rundy symulacji, przy wsparciu prowadzących – doświadczonych ekspertów Flow Management i zarządzania portfelem projektów. Eksperci będą też podpowiadali i omawiali możliwe do zastosowania na poziomie zarządzania portfelem projektów praktyki i metryki Flow i Kanban.

Wybrane praktyki i mierniki Flow Management i Kanban będą zastosowane przez uczestników w trakcie 2-giej rundy symulacji. Będę obserwowali, które prowadzą do zakładanych rezultatów, a które tylko częściowo i znajdowali odpowiedź na pytanie: dlaczego tak się dzieje. Zastosowanie – choćby części – z katalogu praktyk umożliwiających efektywne i skuteczne zarządzanie portfelem projektów może prowadzić – o czym uczestnicy przekonają się obserwując metryki Flow w trakcie 2-giej rundy symulacji – do zwiększenia uzyskiwanych rezultatów biznesowych na poziomie portfela o 60-100% lub nawet znacznie więcej.

Dzięki symulacji jej uczestnicy poznają więc i przećwiczą w bezpiecznym środowisku gry symulacyjnej praktyki i metryki Flow Management i Kanban, jakie mogą być zastosowane na poziomie zarządzania portfelem projektów do efektywnego dostarczania wartości klientom oraz skutecznego zarządzania zarówno portfelem projektów, jak i poszczególnymi projektami.

Symulacja przeprowadzana jest na platformie Kanbanize.

Docelowa grupa uczestników

Menedżerowie ds. Portfela Projektów, dyrektorzy i pracownicy PMO zajmujących się zarządzaniem portfelem projektów, doświadczeni kierownicy projektów oraz właściciele produktów, a także menedżerowie ds. usprawniania procesów i menedżerowie zmian.

Szczególnie polecamy symulację dla 2-3 osobowych zespołów z jednej firmy, obejmujących Menedżera ds. Portfela Projektów lub dyrektora PMO oraz doświadczonego kierownika projektu.

Udział w jednym z wariantów symulacji TeamFlow nie jest wymagany, lecz bardzo rekomendowany.

Organizacja symulacji / warsztatu z symulacją

Symulacja

 • Symulacja prowadzona jest przez dwóch doświadczonych konsultantów i trenerów Flow Management i Kanban, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi firmami i zespołami
 • Liczba uczestników to 4 – 12 osób, odgrywających w trakcie symulacji role Menedżera ds. Portfela Projektów, właścicieli produktów, kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych
 • Symulacja trwa 4 godziny, w trakcie których realizowanych jest od 15 do 25 dni symulacji oraz 3-5 sesji retrospektywy, w ramach których prowadzący przedstawiają praktyki i metryki Flow Management i Kanban możliwe do zastosowania na poziomie zarządzania portfelem projektów

Czas trwania

Symulacja może być przeprowadzona w dwóch następujących wariantach:

 1. Tylko jako gra symulacyjna, trwająca około 4 godziny
 2. Jak cało-dniowy warsztat PortfolioFlow, obejmujący 4-godzinną symulację i część warsztatową dotycząca podstawowych praktyk i metryk Flow Management dotyczących zarządzania portfelem projektów

Terminy warsztatu z symulacją Portfolio Flow i zapisy TUTAJ

Symulacje powiązane

Symulacja jest elementem cyklu symulacji, obejmujących ponadto:

Prowadzący

Dr Jerzy Stawicki
Dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelem projektów oraz budowania organizacji projektowych. Autor szkoleń, trener i konsultant w tych obszarach.
Certyfikaty:
– Agile Project Management AgilePM ® Practitioner
– Project Management Professional PMP ®
– PRINCE2 ®
– CPM: Certified Project Manager, Level C – IPMA
– CPIM: Certified in Production Inventory Management

Specjalizuje się w różnych podejściach do zarządzania projektem: zarówno Agile (Kanban, Scrum), jak i podejściu PMI: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Prowadził (2009-2019) szkolenia zaakceptowane przez PMI.
Promotor – poprzez warsztaty, szkolenia, prezentacje i zastosowanie praktyczne – koncepcji i praktyk nowatorskiego zarządzania firmą i zespołami nazwanego „Management 3.0”.

Jego pasją jest doskonalenie zespołów i organizacji poprzez samo-organizujące się zespoły i zwinnych liderów. Jest promotorem nowych metod zarządzania, upełnomocniania zespołów i samoorganizacji.

Maciej Jarosz
Maciej Jarosz
Doświadczony facylitator biznesowy, certyfikowany Scrum Master i Agile Coach (PSM II, PALE, PSUX). Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu DevOps oraz ITIL4 i szeroko rozumianego zarządzania usługami.
Certyfikaty:
– DevOps Institute: – Foundations, – Leader, – SRE Foundation, DevOps Test Engineering / Continuous Testing Foundation, – DevSecOps Foundation, Agile Process Owner, CASM; accredited trainer
– Scrum.org: Professional Scrum Master I & II (PSM I, PSM II), Professional Agile Leadership (PALE), Professional Scrum with UX (PSUX)
– ITIL4, Axelos: – Foundations; Direct, Plan and Improve (DPI); Create, Deliver and Support (CDS) – accredited trainer

Praktyk techniki facylitacji Liberating Structures oraz innych podejść do pracy grupowej. Od 2019 roku buduje polską społeczność Liberating Structures, organizując wydarzenia skupiające łącznie kilkaset uczestników W tym okresie zaprojektował i poprowadził ponad 100 warsztatów, w których udział wzięło około 2000 uczestników.

Trener DevOps, ITIL4, Liberating Structures, facylitacji biznesowej, prowadzący szkolenia w języku polskim lub angielskim.Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu Liberating Structures, facylitacji biznesowej opartej o odkrycia naukowe, a także Agile, Scrum i zarządzania usługami (ITSM, helpdesk, servicedesk).

Dołącz do społeczności Akademii Per Se i zapisz się do newslettera

Otrzymasz użyteczne informacje ze świata zarządzania projektami.