Przewodnik po Technikach Zwinnych

2022-01-24T13:02:58+01:00

Zwinność i zwinne techniki zarządzania i pracy – przewodnik dla menedżerów. Przewodnik Zwinność i zwinne techniki zarządzania i pracy, stworzony przez dr Jerzego Stawickiego (www.jsproject.pl) ma dostarczyć menedżerom, jak i ich współpracownikom – przede wszystkim spoza obszaru IT -podstawową wiedzę nt. zwinnych technik zarządzania produktem, projektem i pracami, składających się na podejście zwinne (Agile).

Przejdź do góry