TeamFlow Manager – gra symulacyjna (poziom: podstawowy)

 

Pierwsza z cyklu symulacji – TeamFlow Manager.

Cel symulacji

Celem symulacji TeamFlow Manager jest poznanie przez jej uczestników – drogą doświadczania i eksperymentowania w bezpiecznym środowisku gry symulacyjnej, pokazującym proste środowisko pracy zespołu – podstawowych praktyk Flow Management, bazujących na Lean, Kanban,Theory of Constraints (TOC) i psychologii przepływu, takich jak:

 • Wizualizacja procesu, prac, wykonawców, blokerów na tablicy Kanban
 • Ograniczenie prac w toku i wynikająca z niego praca wg zasady pull
 • Zarządzanie przepływem z wykorzystaniem metryk Flow
 • Informacje zwrotne (feedback) uzyskiwane na efektywnie prowadzonych spotkaniach
 • Wspólne doskonalenie na podstawie zbieranych metryk
 • Jawne i transparentne zasady pracy

Zastosowanie w praktyce przez zespół projektowy poznanych podczas symulacji praktyk Flow Management umożliwi uzyskanie:

 • Stabilniejszego środowiska pracy
 • Większej przewidywalności dostarczania produktów
 • Lepszej współpracy w zespole.

Plan symulacji

– Flow Management i Kanban jako odpowiedź na wyzwania zarządzania projektami i pracami.

– Podstawowe praktyki Flow Management:

 • Wizualizacja procesu i zadań
 • Podstawy zarządzania przepływem
 • Wybrane metryki

– Gra symulacyjna:

 • Runda 1: 10 dni
 • Retrospektywa rundy
 • Runda 2: 10 dni
 • Retrospektywa rundy
 • Runda 3: 10 dni
 • Retrospektywa gry symulacyjnej

– Podsumowanie szkolenia:

 • Q&A
 • Najważniejsze punkty i zagadnienia szkolenia

Czas trwania

Symulacja może być przeprowadzona w dwóch następujących wariantach:

 1. Tylko jako gra symulacyjna, trwająca około 4 godziny
 2. Jak cało-dniowy warsztat TeamFlow, obejmujący 4-godzinną symulację i część warsztatową dotycząca podstawowych praktyk Flow Management

Odbiorcy

Menedżerowie, liderzy i członkowie zespołów projektowych i/lub produktowych, pragnący poznać podejście Flow Management: jego praktyki i metryki, rozpoczynający wędrówkę po świecie Flow Management.

Wymagania wstępne

Pewne doświadczenie w zarządzaniu zespołem funkcjonalnym i/lub projektowym lub w zarządzaniu projektem (zarówno metodami zwinnymi, jak i tradycyjnymi/klasycznymi). Nie jest wymagana znajomość Flow Management i podejścia Kanban.

Formy zajęć

 • Gra symulacyjna on-line, wykorzystująca platformę Kanbanize
 • Prezentacja praktyk i metryk będących przedmiotem symulacji
 • Wymiana zebranych doświadczeń, refleksji i pomysłów uczestników

Terminy warsztatów z symulacją TeamFlow Manager i zapisy TUTAJ

Symulacje powiązane

Symulacja jest pierwszym elementem cyklu symulacji, obejmujących ponadto:

Prowadzący

Dr Jerzy Stawicki
Dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelem projektów oraz budowania organizacji projektowych. Autor szkoleń, trener i konsultant w tych obszarach.
Certyfikaty:
– Agile Project Management AgilePM ® Practitioner
– Project Management Professional PMP ®
– PRINCE2 ®
– CPM: Certified Project Manager, Level C – IPMA
– CPIM: Certified in Production Inventory Management

Specjalizuje się w różnych podejściach do zarządzania projektem: zarówno Agile (Kanban, Scrum), jak i podejściu PMI: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Prowadził (2009-2019) szkolenia zaakceptowane przez PMI.
Promotor – poprzez warsztaty, szkolenia, prezentacje i zastosowanie praktyczne – koncepcji i praktyk nowatorskiego zarządzania firmą i zespołami nazwanego „Management 3.0”.

Jego pasją jest doskonalenie zespołów i organizacji poprzez samo-organizujące się zespoły i zwinnych liderów. Jest promotorem nowych metod zarządzania, upełnomocniania zespołów i samoorganizacji.

Maciej Jarosz
Maciej Jarosz
Doświadczony facylitator biznesowy, certyfikowany Scrum Master i Agile Coach (PSM II, PALE, PSUX). Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu DevOps oraz ITIL4 i szeroko rozumianego zarządzania usługami.
Certyfikaty:
– DevOps Institute: – Foundations, – Leader, – SRE Foundation, DevOps Test Engineering / Continuous Testing Foundation, – DevSecOps Foundation, Agile Process Owner, CASM; accredited trainer
– Scrum.org: Professional Scrum Master I & II (PSM I, PSM II), Professional Agile Leadership (PALE), Professional Scrum with UX (PSUX)
– ITIL4, Axelos: – Foundations; Direct, Plan and Improve (DPI); Create, Deliver and Support (CDS) – accredited trainer

Praktyk techniki facylitacji Liberating Structures oraz innych podejść do pracy grupowej. Od 2019 roku buduje polską społeczność Liberating Structures, organizując wydarzenia skupiające łącznie kilkaset uczestników W tym okresie zaprojektował i poprowadził ponad 100 warsztatów, w których udział wzięło około 2000 uczestników.

Trener DevOps, ITIL4, Liberating Structures, facylitacji biznesowej, prowadzący szkolenia w języku polskim lub angielskim.Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu Liberating Structures, facylitacji biznesowej opartej o odkrycia naukowe, a także Agile, Scrum i zarządzania usługami (ITSM, helpdesk, servicedesk).

Dołącz do społeczności Akademii Per Se i zapisz się do newslettera

Otrzymasz użyteczne informacje ze świata zarządzania projektami.