jerzy

Strona główna/Dr Jerzy Stawicki

About Dr Jerzy Stawicki

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Dr Jerzy Stawicki has created 21 blog entries.

Pracuj mądrzej a nie więcej

2021-01-17T16:10:59+01:00

Poprzedni wpis nt. efektywności przepływu zakończyłem w świecie koszmaru, czyli świecie systemu pracy, zorientowanym na efektywność zasobów (ang. resource efficiency). I naturalnym pytaniem: a jak zmienić ten kompletnie nieefektywny system pracy? Oto odpowiedź, a w zasadzie jej pierwsza część.Jak zmienić nieefektywny system pracy?Po pierwsze zmienić sposób myślenia o biznesie, projekcie, swojej pracy na myślenie całościowe systemowe, czyli:Skupić uwagę na całym procesie, systemie, a nie poszczególnych elementachZaakceptować, że dostarczanie wartości klientowi w możliwie krótkim czasie jest główną racją istnienia firmy i zespołu, gdyż to klient płaci nam za dostarczone produkty.Konsekwencją takiego myślenia będzie przyjęcie innej organizacji pracy. Zamiast skupiać się na zasobach [...]

Pracuj mądrzej a nie więcej2021-01-17T16:10:59+01:00

Efektywność zasobów czy efektywność przepływu? – oto jest pytanie

2020-10-12T19:14:40+02:00

Zacznijmy od słownika języka angielskiego, wg którego “Flow” to “move along in a steady, continuous stream”, action or fact of moving along in a steady continuous stream. Przekładając powyższą definicję na język biznesowy: flow mamy wtedy, gdy stały, szybki przepływ prac i/lub produktów dostarcza wartość dla klienta. Miarą efektywności przepływu jest wskaźnik przepływu, czyli stosunek czasu faktycznej pracy na rzecz klienta do sumarycznego czasu realizacji – tak, jak to pokazuje rysunek poniżej. Wysoki współczynnik efektywności przepływu oznacza szybkie dostarczenie produktów i wartości biznesowych naszym klientom. Oczywistym więc jest, że firmy wytwarzające oprogramowanie, czy fizyczne produkty, a także organizacje świadczące różnego typu  [...]

Efektywność zasobów czy efektywność przepływu? – oto jest pytanie2020-10-12T19:14:40+02:00

O wyższości Świąt Wielkiej Nocy …. czyli Kanban i Scrum

2020-10-12T19:26:20+02:00

Wg 14-tego State of Agile™ Report opublikowanego w czerwcu 2020, Kanban jako metoda zwinna stosowana jest tylko przez 7% badanych firm, natomiast Scrum stosowany jest przez 58% badanych firm. Dla mnie – miłośnika Kanbana, stosującego Kanban w każdej mojej aktywności zawodowej i prywatnej i uważającego Kanban za wspaniałe narzędzie do uzyskiwania korzyści biznesowych i do budowania samoorganizujących się zespołów - to zastanawiająca informacja.Zastanawiająca także dlatego, że jeśli zrobimy proste porównanie obu tych zwinnych metod, uwzględniając kilka ważnych biznesowych aspektów, to trzymamy bardzo ciekawe konkluzje. Konkluzje skłaniające do myślenia i mogące dać wiele inspiracji. A tych przecież nigdy dosyć.Zacznijmy więc od kilku [...]

O wyższości Świąt Wielkiej Nocy …. czyli Kanban i Scrum2020-10-12T19:26:20+02:00

Zwinne zarządzanie celami – metoda OKR: trudna do wprowadzenia

2020-10-12T19:39:08+02:00

Kontynuujemy opowieść o zwinnym zarządzaniu celami metodą OKR, która – tak, jak przedstawiłem w poprzedniej części i co z pewnością potwierdzicie jest łatwa do zrozumienia. Schody zaczynają się – jak mawiał generał Wieniawa-Długoszowski – przy wprowadzeniu metody OKR w firmie. Dlaczego? Kilka odpowiedzi na to pytanie znajdziecie w tym tekście, poniżej.Ale po co nam te OKRy?Pierwsza z tych odpowiedzi adresuje w zasadzie oczywisty punkt, który jednak w praktyce takowym nie jest. Jest nim określenie odpowiedzi na pytanie: PO CO? chcemy w naszej firmie wprowadzić OKR-y. Metoda OKR, jak zresztą każda metoda, jest tylko narzędziem „do czegoś”. Tym „czymś” może być np. [...]

Zwinne zarządzanie celami – metoda OKR: trudna do wprowadzenia2020-10-12T19:39:08+02:00

Zwinne zarządzanie celami – metoda OKR: łatwa do zrozumienia

2020-10-12T19:47:25+02:00

Przywództwo to przede wszystkim ustalanie celów i ich realizowanie, zarówno na poziomie firmy, jednostek biznesowych, jak i poszczególnych zespołów.Nowoczesne i efektywnie działające firmy, takie jak Google, LinkedIn, Twitter, czy Dropbox do zwinnego zarządzania celami stosują metodę OKR: Objective Key Results. Także coraz więcej polskich firm zaczyna stosować OKR-y. Sam w ciągu ostatnich 3 lat brałem udział we wprowadzeniu OKR-ów w kilku zupełnie różnych organizacjach, a obecnie także wspomagam duży software-house przy wprowadzaniu OKR-ów.Uważam bowiem, że metoda OKR to naprawdę efektywna metoda zwinnego zarządzania celami: ich definiowania (planowania), krótkookresowego przeglądania oraz okresowego (np. kwartalnego) podsumowywania i zbierania wniosków na kolejne okresy planistyczne, [...]

Zwinne zarządzanie celami – metoda OKR: łatwa do zrozumienia2020-10-12T19:47:25+02:00

Mity Kanban-owe

2020-10-21T07:59:13+02:00

Wg 14-tego State of Agile™ Report, opublikowanego w czerwcu 2020 Kanaban jako metoda zwinna stosowana jest tylko przez 7% badanych firm. Dla mnie – miłośnika Kanbana, stosującego Kanban w każdej mojej aktywności zawodowej i prywatnej i uważającego Kanban za wspaniałe narzędzie do uzyskiwania korzyści biznesowych i do budowania samoorganizujących się zespołów to bardzo smutna wiadomość. Pewną pociechą jest to, że liczba ta wzrosła stosunku do 13-ego raportu z 2019, w którym wskaźnik ten wynosił 5%. Myślę że jedną z przyczyn takiego stanu, czyli olbrzymiego niedoceniania Kanbana w świecie Agile są szeroko rozpowszechnione, w dodatku kompletnie błędne mity nt. Kanbana. Rozprawny [...]

Mity Kanban-owe2020-10-21T07:59:13+02:00

Moda, zarządzanie i Mark Twain

2020-10-12T19:52:13+02:00

Obserwuję świat zarządzania od blisko 25 lat i coraz bardziej zaczyna mi on przypominać świat mody: świat z nowymi kreacjami, kolorami i trendami; świat z przymiotnikami „modne”, „niemodne”, passe, itp. W świecie zarządzania poznaliśmy wiele takich mód: było już TQM, reingineering procesów, MBO, Six Sigma, itd. Dwie ostatnie „mody” w zarządzaniu to Agile i turkusowa firma. Ostatnio najczęstsze pytania, jakie można usłyszeć to: „czy jesteście – jako firma – Agile?”, tak teraz jest nim: „Czy Twoja firma jest już turkusowa?”Zgodnie z tą modą coraz częściej „turkus” traktowany jest jako kolejne panaceum na niemal wszystkie bolączki współczesnych firm i świata biznesu, często [...]

Moda, zarządzanie i Mark Twain2020-10-12T19:52:13+02:00

Zarządzanie projektami w środowisku VUCA: System zarządzania projektami (SZP)

2021-01-07T19:28:34+01:00

Środowisko VUCA wymaga systemowego, całościowego spojrzenia na działania projektowe, czyli na zbiór projektów. Także obecna praktyka zarządzania projektami w wielu firmach dotyczy nie zarządzania jednym projektem, lecz zarządzania wieloma projektami w skali całej organizacji. Trudno spotkać też organizację, która realizowałaby pojedynczy projekt, lub pojedyncze projekty rozłożone w czasie. Zarządzanie projektem vs system zarządzania projektami W praktyce oznacza to, że nastąpiło przejście od zarządzania jednym projektem do zarządzania zbiorem projektów (w dalszej części tekstu nazywanego: Systemem Zrządzania Projektami). Podsumowanie tego przejścia przedstawione jest w poniższej tabeli: Zarządzanie pojedynczym projektem Orientacja na jeden projekt Dyscyplina wiedzy Obejmuje i dotyczy projektu Zagadnienie [...]

Zarządzanie projektami w środowisku VUCA: System zarządzania projektami (SZP)2021-01-07T19:28:34+01:00

Zarządzanie projektami w środowisku VUCA

2020-10-21T08:26:35+02:00

Współczesne środowisko biznesowe, w tym także środowisko projektowe określane jest akronimem VUCA tj.: Zmienności (ang. Volatility) Niepewności (ang. Uncertainty) Złożoności (ang. Complexity) Niejednoznaczności (ang. Ambiguity) W odpowiedzi na wyzwania związane z VUCA praktyka zarządzania projektami w wielu jego obszarach zaczyna wyglądać zupełnie inaczej w stosunku do tradycyjnego zarządzania projektami przedstawionego m.in. w standardzie A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK ® Guide) opracowanym przez Project Management Institute czy metodyce PRINCE2. Te zmiany w zarządzaniu projektami są tylko częścią zmian zachodzących w świecie zarządzania. Takie nowe lub zmodyfikowane praktyki zarządzania projektem, wyprzedzające często teorię, stanowią więc bogatą inspirację [...]

Zarządzanie projektami w środowisku VUCA2020-10-21T08:26:35+02:00

Yin Yang zwinnego przywództwa

2021-01-07T18:31:49+01:00

W świecie określanym jako VUCA W świecie określanym akronimem VUCA:Volatility (zmienność),Uncertainty (niepewność),Complexity (złożoność),Ambiguity (niejednoznaczność).funkcjonowanie i utrzymanie firmy na rynku zależy przede wszystkim od zdolności i umiejętności firmy do adaptacji do zachodzących zmian, umiejętności rozwoju w konkurencyjnym środowisku, uczenia się i od szybkiego dostarczania wartości klientom. To jednak tylko jedna strona medalu.Drugą stroną medalu jest stabilność, niezawodność oraz efektywność. Te dwa aspekty muszą więc - niczym yin i yang – iść „ręka w rękę”.Zwinność biznesowa - Business AgilityDla mnie połączenie obu tych elementów: zwinności, dynamiki oraz stabilności i niezawodności to zwinność biznesowa (ang. Business Agility).Natomiast metody zwinnej pracy (ang. Agile) mogą [...]

Yin Yang zwinnego przywództwa2021-01-07T18:31:49+01:00
Go to Top