W maju 2021 udostępniony został Raport: State of Kanban przygotowany przez firmy: Kanbanize, Kanban University oraz Digite. Stanowi on podsumowanie 1069 odpowiedzi z 69 krajów, w tym także z Polski.

Refleksja generalna

Poniżej znajdziecie kilka moich refleksji dotyczących samego raportu, jak i jego treści.

Po pierwsze: moim zdaniem to bardzo dobrze, że taka inicjatywa została podjęta przez firmy zajmujące się podejściem Kanban i bardzo dobrze, że wg planów będzie kontynuowana w kolejnych latach. Da to więc możliwość obserwacji trendów rozwoju podejścia Kanban i – na co liczę – także wzrostu skali ich zastosowania, zarówno co do branż, jak i co do rozszerzenia obszaru zastosowania, zarówno w poziomie (np. w stronę tzw. Upstream Kanban), jak i w pionie (np. w stronę systemu zarządzania pracami, projektami i produktami w firmie).

Napisałem „bardzo dobrze”, gdyż – jak sądzę – Kanban jest bardzo silnym, logicznym, choć jednocześnie bardzo wymagającym podejściem wspomagającym zarządzanie całą firmą, a także narzędziem do ewolucyjnego doskonalenia różnych aspektów zarządzania i funkcjonowania firmy. I co ważniejsze: spodziewam się, że coraz więcej zespołów pracujących z wykorzystaniem Scrum będzie – wraz z osiąganiem kolejnych poziomów dojrzałości – przechodziło na Kanban.

Najważniejsze konkluzje Raportu

Najważniejsze konkluzje przedstawione na 2-giej stronie Raportu to:

  1. Kanban ma zasięg globalny i jest stosowany w wielu różnych branżach
  2. Kanban jest skalowalny, zarówno do poziomu wielu zespołów, jak i wielu obszarów funkcjonalnych
  3. Kanban po prostu działa; wg 76% respondentów Kanban jest bardziej, albo znacznie bardziej efektywny niż inne metody
  4. Oprogramowanie ma znaczenie: narzędzia informatyczne wspomagające prace zgodnie z Kanban są bardzo rekomendowane, jednak niektóre narzędzia reklamowane jako wspierające Kanban wcale takimi nie są
  5. Szkolenia są przydatne; respondenci, którzy wzięli udział w szkoleniach w znacznie większym stopniu wykorzystują praktyki Kanban.

Dla mnie najciekawsze były następujące punkty raportu:

Dojrzałość, skala zastosowania podejścia Kanban

Jak wynika z poniższego rysunku Kanban znajduje zastosowanie na poziomie wielu zespołów. Z Raportu wynika, że w 54%-ach Kanban jest stosowany w 6-ciu i więcej zespołach.

Poziomy zastosowania tablic kanban-owych

Także bardzo ciekawe jest zestawienie pokazujące jakiego typu tablice kanban-owe są wykorzystywane w firmach. Raport identyfikuje pięć następujących poziomów zastosowania tablic kanban-owych, od najprostszego, do najbardziej zaawansowanego:

  1. Prosta tablica „do zrobienia – w realizacji – zrobione”
  2. Średnio-zaawansowana tablica, wykorzystywana – jak przedstawia to Raport – przez organizacje, w których wyróżnione są różne typy prac lub różne klasy usług (ang. class of service)
  3. Wiele powiązanych tablic
  4. Dwu-poziomowa tablica, wykorzystywana w zarządzaniu projektem i zarządzaniu portfelem projektów
  5. Sieć usług

Raport pokazuje – na stronie 9 – że ponad połowę zastosowań (53%) stanowią zastosowania na poziomie 3-cim, 4-tym i piątym.

Oprogramowanie kanban-owe

Trzeci bardzo interesujący dla mnie punkt dotyczył oprogramowania umożliwiającego pracę w podejściu Kanban (strony 15-16). Raport pokazuje, że trzy najczęściej stosowane narzędzia to: Jira, Kanbanize oraz SwiftKanban. Jira – najczęściej stosowana – jest jednocześnie narzędziem w najmniejszym stopniu – spośród trzech wymienionych – rekomendowanym przez użytkowników. Jest także narzędziem, które zdaniem respondentów w najmniejszym stopniu wspiera różne praktyki Kanban.

Wniosek jest bardzo prosty: chcesz pracować stosując podejście Kanban, wspomagając się narzędziem informatycznym? Stosuj Kanbanize lub SwiftKanban, a nie Jira.

Cały Raport: State of Kanban2021 do ściągnięcia State-of-Kanban-Report-2021.