Współczesne środowisko biznesowe, w tym także środowisko projektowe określane jest
akronimem VUCA tj.:

 • Zmienności (ang. Volatility)
 • Niepewności (ang. Uncertainty)
 • Złożoności (ang. Complexity)
 • Niejednoznaczności (ang. Ambiguity)

W odpowiedzi na wyzwania związane z VUCA praktyka zarządzania projektami w wielu
jego obszarach zaczyna wyglądać zupełnie inaczej w stosunku do tradycyjnego zarządzania
projektami przedstawionego m.in. w standardzie A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK ® Guide) opracowanym przez Project Management Institute czy
metodyce PRINCE2. Te zmiany w zarządzaniu projektami są tylko częścią zmian
zachodzących w świecie zarządzania.

Takie nowe lub zmodyfikowane praktyki zarządzania projektem, wyprzedzające często teorię,
stanowią więc bogatą inspirację zarówno dla firm i zespołów pozostających nadal w kręgu
„tradycyjnego” zarządzania projektem, jak dla nauki zarządzania projektami. Dlatego też –
jak sądzę – warto jest– i to jest celem niniejszego cyklu, jaki pojawi się na naszej stronie –
zidentyfikować i przedstawić (choćby w skróconej formie, na jaką pozwalają ramy artykułu)
najważniejsze zmiany obserwowane w praktyce. Już ponad 25 lat mam możliwość
obserwowania tych zmian, jak i bezpośredniego w nich udziału w roli uczestnika działań
projektowych w dużych korporacjach, jak i zewnętrznego konsultanta zarządzania projektami.

Te moje bezpośrednie doświadczenia praktyczne, wsparte zarówno doświadczeniami moich
znajomych menedżerów i kierowników projektów, jak lekturami dotyczących szeroko
rozumianego zarządzania projektami, stanowią podstawę niniejszego cyklu.

Nowe podejścia w zarządzaniu projektami, wymuszane niejako przez środowisko VUCA
dotyczą m.in. takich zagadnień, jak:

 • Całościowe zarządzanie zbiorem projektów w firmie, czyli system zarządzania
  projektami
 • Zmiana roli kierownika projektu i wzrastająca samoorganizacja zespołu projektowego
 • Wzrost znaczenia fazy realizacji oraz uczenia się i eksperymentowania, z równoczesnym zmniejszeniem oraz zmianą roli i charakteru planowania
 • Coraz większy zakres stosowania wizualizacji informacji
 • Coraz większy zakres stosowania zarządzania produktem

Powyższe zagadnienia, jak i całościowe spojrzenie na zarządzanie projektami w świecie
VUCA będę przedstawiał w kolejnych artykułach cyklu.

Zainteresowani? Pierwszy tekst na temat całościowego zarządzania zbiorem projektów w
firmie, czyli systemu zarządzania projektami już wkrótce.

Informacje o kolejnych tekstach cyklu będą pojawiać się na moim profilu na IN. Ciekaw
jestem bardzo Waszych refleksji, uwag i komentarzy.

Share This Post!

Ostatnie wpisy

Najnowsze komentarze

  Nasza oferta kursów on-line zmienia się z miesiąca na miesiąc. Szukasz czegoś konkretnego? Napisz pomożemy.

  Dołącz do społeczności Akademii Per Se i zapisz się do newslettera

  Otrzymasz użyteczne informacje ze świata zarządzania projektami.

  2020-10-21T08:26:35+02:00