VUCA

Myślenie … miało kolosalną przyszłość

2021-01-18T20:38:33+01:00

Obserwuję świat za oknem z coraz większym niepokojem. Bo z jednej strony widzę wspaniałe osiągnięcia technologiczne, z drugiej zaś zanikanie … myślenia i mózgu. I coraz bardziej obawiam się, że właśnie to drugie zjawisko prowadzi nas prosto do … ponownego Średniowiecza. Świat VUCA Ten świat za oknem opisywany jest akronimem VUCA, tj. Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność), Ambiguity (niejednoznaczność). I właśnie ta złożoność, nieprzewidywalność bardzo często powoduje u współczesnych konfuzję egzystencjalną, zagubienie i w konsekwencji chęć znalezienia prostych, lub wręcz prostackich odpowiedzi. I mamy – za oknem – to co mamy: robi się coraz ciemnej, coraz bardziej jesiennie. Czy nadchodzi [...]

Myślenie … miało kolosalną przyszłość2021-01-18T20:38:33+01:00

Trzy akty dramatu

2020-11-04T21:30:11+01:00

Aktualna sytuacja (a piszę ten tekst w jesienią 2020) sprzyja zarówno refleksji o tym co się dzieje na świecie, jak i spojrzeniu wstecz w minione lata. Zacznijmy od tego spojrzenia wstecz. Gdzie ci przywódcy? Czy znacie takie osoby, jak: Ingvar Kamprad, Sakichi Toyoda, Allan Mulally, Charles de Gaulle, czy Robert Schuman? Dla mnie i – jak sądzę - dla wielu osób mojej generacji i starszych ci przedstawiciele świata biznesu i świata polityki są synonimami mądrego przywódcy-lidera: posiadającego wizję, konsekwentnego w jej realizacji i skutecznego w działaniu innowatora, pokazującego nowe myślenie i nowe kierunki rozwiązań. To teraz pytanie: czy potraficie wymienić [...]

Trzy akty dramatu2020-11-04T21:30:11+01:00

Zarządzanie projektami w środowisku VUCA: System zarządzania projektami (SZP)

2021-01-07T19:28:34+01:00

Środowisko VUCA wymaga systemowego, całościowego spojrzenia na działania projektowe, czyli na zbiór projektów. Także obecna praktyka zarządzania projektami w wielu firmach dotyczy nie zarządzania jednym projektem, lecz zarządzania wieloma projektami w skali całej organizacji. Trudno spotkać też organizację, która realizowałaby pojedynczy projekt, lub pojedyncze projekty rozłożone w czasie. Zarządzanie projektem vs system zarządzania projektami W praktyce oznacza to, że nastąpiło przejście od zarządzania jednym projektem do zarządzania zbiorem projektów (w dalszej części tekstu nazywanego: Systemem Zrządzania Projektami). Podsumowanie tego przejścia przedstawione jest w poniższej tabeli: Zarządzanie pojedynczym projektem Orientacja na jeden projekt Dyscyplina wiedzy Obejmuje i dotyczy projektu Zagadnienie [...]

Zarządzanie projektami w środowisku VUCA: System zarządzania projektami (SZP)2021-01-07T19:28:34+01:00

Zarządzanie projektami w środowisku VUCA

2020-10-21T08:26:35+02:00

Współczesne środowisko biznesowe, w tym także środowisko projektowe określane jest akronimem VUCA tj.: Zmienności (ang. Volatility) Niepewności (ang. Uncertainty) Złożoności (ang. Complexity) Niejednoznaczności (ang. Ambiguity) W odpowiedzi na wyzwania związane z VUCA praktyka zarządzania projektami w wielu jego obszarach zaczyna wyglądać zupełnie inaczej w stosunku do tradycyjnego zarządzania projektami przedstawionego m.in. w standardzie A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK ® Guide) opracowanym przez Project Management Institute czy metodyce PRINCE2. Te zmiany w zarządzaniu projektami są tylko częścią zmian zachodzących w świecie zarządzania. Takie nowe lub zmodyfikowane praktyki zarządzania projektem, wyprzedzające często teorię, stanowią więc bogatą inspirację [...]

Zarządzanie projektami w środowisku VUCA2020-10-21T08:26:35+02:00
Przejdź do góry