Mity Kanban-owe

2020-10-21T07:59:13+02:00

Wg 14-tego State of Agile™ Report, opublikowanego w czerwcu 2020 Kanaban jako metoda zwinna stosowana jest tylko przez 7% badanych firm. Dla mnie – miłośnika Kanbana, stosującego Kanban w każdej mojej aktywności zawodowej i prywatnej i uważającego Kanban za wspaniałe narzędzie do uzyskiwania korzyści biznesowych i do budowania samoorganizujących się zespołów to bardzo smutna wiadomość. Pewną pociechą jest to, że liczba ta wzrosła stosunku do 13-ego raportu z 2019, w którym wskaźnik ten wynosił 5%. Myślę że jedną z przyczyn takiego stanu, czyli olbrzymiego niedoceniania Kanbana w świecie Agile są szeroko rozpowszechnione, w dodatku kompletnie błędne mity nt. Kanbana. Rozprawny [...]