Wg 14-tego State of Agile™ Report, opublikowanego w czerwcu 2020 Kanaban jako metoda zwinna stosowana jest tylko przez 7% badanych firm. Dla mnie – miłośnika Kanbana, stosującego Kanban w każdej mojej aktywności zawodowej i prywatnej i uważającego Kanban za wspaniałe narzędzie do uzyskiwania korzyści biznesowych i do budowania samoorganizujących się zespołów to bardzo smutna wiadomość. Pewną pociechą jest to, że liczba ta wzrosła stosunku do 13-ego raportu z 2019, w którym wskaźnik ten wynosił 5%.

Myślę że jedną z przyczyn takiego stanu, czyli olbrzymiego niedoceniania Kanbana w świecie Agile są szeroko rozpowszechnione, w dodatku kompletnie błędne mity nt. Kanbana. Rozprawny się więc z tymi mitami.

Kanban to system pracy, system zarządzania wg zasady PULL, a NIE tablica i karteczki

Owszem: tablica i karteczki stanowią element Kanbana, lecz tylko jeden, w dodatku dość podstawowy element. Kluczowe elementy Kanbana to ograniczenie prac w toku (różnymi metodami) umożliwiające ograniczenie lub eliminację wielozadaniowości i zbilansowanie możliwości realizacyjnych z napływającym zadaniami, zarządzanie przepływem mające za cel uzyskanie stabilności i przewidywalności dostarczanej pracy i produktów oraz mechanizm ciągłego doskonalenia, związany z wizualizację stanu prac, pojawiających się problemów oparz z pracą zespołową.

Kanban jest stosowany w projektach, pracy nad produktami, w procesach, a NIE tylko do prac serwisowych i maintenance’owych

System pracy Kanbanowej jest obecnie bardzo szeroko stosowany. Obok projektów, w których współpracuje ze sobą wiele zespołów, także w pracy nad produktami, w zarządzaniu procesami, np. procesami finansowymi, czy HR-owymi. Jako tzw. Personal Kanban jest wykorzystywany do zarządzania indywidualnymi zadaniami, a jako Toyota Production System do zarządzania produkcją samochodów na wielką skalę. I oczywiście także prac serwisowych i maintenance’owych np. w IT.

Kanban jest stosunkowo łatwy do wprowadzenia w firmie, czy w pojedynczym zespole i NIE wymaga rewolucji

Pryncypia Kanbana mówią, że: zacznij z tym co masz oraz: dokonuj usprawnień metodą ewolucyjnych zmian. W praktyce oznacza to, że pierwszym krokiem wprowadzania Kanban jest zwizualizowanie aktualnego procesu pracy i aktualnych elementów pracy (zadań, pakietów roboczych, epików, itp.). I następnie zespół doświadczający problemów wynikających z tego aktualnego procesu dokonuje drogą ewolucyjną zmian i kontrolowanych eksperymentów kolejne usprawnienia. Nie trzeba wprowadzać nowych ról, nowych „bytów” i nowej terminologii (jak przy wprowadzaniu Scruma). Po prostu w naturalny sposób, zgodnie z praktykami Kanbana i zdrowym rozsądkiem rozwijamy się jako zespół i usprawniamy nasze funkcjonowanie. Co oczywiście prowadzi do efektów biznesowych na poziomie firmy.

Mity leżą więc na łopatkach. Liczę więc, że teraz i Ty zastosujesz Kanban w swoim zespole, projekcie lub … firmie. A nasz kurs on-line dotyczący Kanbana będzie w tych działaniach bardzo pomocny.