Scrum i Kanban to najczęściej stosowane podejścia zwinne. Jestem wielkim fanem podejścia Kanban i choć dostępnych jest wiele różnych materiałów nt. podejścia Kanban, to jednak długo brakowało mi odpowiednika Scrum Guide, czyli zwięzłego przewodnika po podejściu Kanban.

I wreszcie … jest. Od lipca 2020 istnieje także Kanban Guide, przygotowany przez zespół organizacji Pro Kanban, z Danielem Vacanti na czele. Od grudnia 2020 dostępne jest także jego polskie tłumaczenie, którego zresztą jestem współautorem.

Kanban Guide i towarzyszące dokumenty

Kanban Guide zawiera minimalny zestaw reguł jakimi posługuje się Kanban. Zredukowanie Kanban do jego kluczowych komponentów ma – wg jego autorów – stworzyć wspólny punkt odniesienia dla całej społeczności specjalistów i menedżerów stosujących Kanban.

Kanban Guide jest krótkim dokumentem, gdyż ma tylko 9 stron. Jest jednak precyzyjnie napisany, gdyż koncentruje się na – moim zdaniem – naprawdę najważniejszych, praktycznych aspektach Kanban. I ciekawostka: towarzyszą mu dwa dodatkowe dokumenty:

 1. Definicje dla Kanban Guide, czyli wyjaśnienie najważniejszych pojęć występujących w Kanban Guide – dokument także dostępny w języku polskim
 2. Addendum for implementation options & details, przedstawiający – także w skrótowej formie zarówno różne wskazówki dla wdrożenia Kanban, oraz sygnalizujący różne inne podejścia – jak np. TameFlow, które wykorzystując podstawowe reguły Kanban, stanowią ich znaczne rozwinięcie. Te inne podejścia także mogą dostarczyć firmom i zespołom korzyści wynikające z podejścia Kanban.

Polska wersja dokumentu powinna pojawić się w końcu 2020.

Jakie są więc te najważniejsze, praktyczne aspekty Kanban, które powodują, że Kanban Guide zasługuje – moim zdaniem – na bardzo wysoką ocenę, a których zastosowanie na poziomie firmy i zespołów realizacyjnych prowadzić może do osiągnięcia dużych korzyści biznesowych.

Po pierwsze koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, jaka jest definicja Kanban w Kanban Guide. Kanban jest – wg Kanban Guide – strategią optymalizacji przepływu (ang. flow) wartości przez proces, który używa wizualnego systemu ssącego (ang. pull-based system). A te wartości można definiować w różny sposób, włączając w to potrzeby klienta, końcowego użytkownika, organizacji czy też środowiska życia ludzi.

Trzy praktyki Kanban

Kanban składa się z następujących trzech praktyk, które współdziałają ze sobą:

 • Definiowanie i wizualizacja przepływu pracy (ang. workflow)
 • Aktywne zarządzanie jednostkami pracy (Praca, ang. item) znajdującymi się w przepływie pracy
 • Ulepszanie przepływu pracy

Przy implementacji Kanban, te praktyki noszą wspólną nazwę systemu Kanban. Wszyscy, którzy biorą udział w dostarczaniu wartości poprzez System Kanban noszą nazwę członków systemu Kanban.

Miary Kanban

Ponadto Kanban obejmuje minimalny zestaw miar przepływu, pokazujących aktualną kondycję (ang. health) oraz wyniki (ang. performance) systemu Kanban.

Cztery obowiązkowe miary wymienione w Kanban Guide to:

 • WIP: liczba Prac rozpoczętych, lecz nie zakończonych (zgodnie z DW).
 • Przepustowość (ang. Throughput): liczba Prac zakończonych w jednostce czasu. Przepustowość jest mierzona liczbą Prac.
 • Wiek Pracy (ang. Work Item Age): czas jaki upłynął od rozpoczęcia Pracy a aktualnym momentem w czasie.
 • Czas realizacji (ang. Cycle Time): ilość czasu, jaki upłynął między rozpoczęciem Pracy (ang. Work Item), a jej zakończeniem.

Podkreślę raz jeszcze: Kanban to strategia optymalizacji przepływu (ang. flow) wartości przez proces, który używa wizualnego systemu ssącego (ang. pull-based system). System Kanban to praktyki oraz miary. Właśnie ten akcent na optymalizację przepływu wartości, system ssący oraz na połączenie praktyk oraz miar stanowi jego unikalny – choćby na tle innych dostępnych tzw. guides – wyróżnik. Wg mnie to zresztą nie tylko wyróżnik, lecz unikalna tzw. value proposition dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje firmy i organizacje i uzyskiwać efekty biznesowe.

A ponieważ Kanban może działać praktycznie z dowolnym workflow, można go zastosować w bardzo różnych branżach i gałęziach działalności biznesowej, jak i w sektorze publicznym, oświacie, itp.

Efektywny, wydajny i przewidywalny przepływ

Wróćmy jeszcze do centralnego punktu definicji Kanban, tj. do koncepcji przepływu, czyli ruchu potencjalnej wartości przez system i jego optymalizacji. I zwróćmy uwagę na słowo optymalizacja, co niekoniecznie implikuje maksymalizację. Optymalizacja wartości – wg Kanban Guide – oznacza poszukiwanie odpowiedniej równowagi pomiędzy efektywnością, wydajnością i przewidywalnością realizacji procesów biznesowych. Te trzy elementy rozumiane są w następujący sposób:

 • Efektywny workflow to taki, który dostarcza to czego chce klient w czasie, oczekiwanym przez klienta
 • Wydajny workflow alokuje dostępne zasoby ekonomiczne tak optymalnie, jak to tylko możliwe, w celu dostarczenia wartości
 • Większa przewidywalność workflow oznacza możliwość dokładniejszego prognozowania dostarczenia wartości przy akceptowalnym stopniu niepewności

Sądzę, że gdy przeczytacie powyższe punkty, to z pewnością pokiwacie głową i pomyślicie: tak, właśnie takich metod zarządzania i metod pracy szukam. Tak, chcę mieć efektywny, wydajny i przewidywalny workflow, bo przecież na tym polega nasz biznes i tego dotyczy zadowolenie zarówno klientów, jak i pracowników w naszej firmie i/lub organizacji.

Dołożę teraz jeszcze jedną cegiełkę do budowli o nazwie Kanban. Cegiełkę o nazwie: otwartość Kanban. Do swojego systemu Kanban możecie – a nawet wręcz powinniście – dodawać inne pryncypia, metodyki oraz techniki. Jednakże minimalny zestaw praktyk, miar oraz sama idea optymalizacji wartości muszą w Waszym systemie zostać zachowane.

Wszystkie elementy przedstawione w niniejszym tekście powodują, że jeśli chodzi o efektywne, prowadzące do rezultatów biznesowych, do zadowolenia klientów oraz pracowników podejście do zarządzania firmą i zespołami, to moim zdaniem – Kanban – to poziom szkoły średniej, gdy stosowany jest jego minimalny zestaw praktyk i miar. Poziom szkoły wyższej, gdy praktyki stosowane są w profesjonalny sposób, względnie dodawane są takie praktyki jak prognozowanie probabilistyczne, a zestaw miar jest rozszerzony np. o miary związane z symulacją Monte Carlo. Znaczna część innych metod zwinnych, to w porównaniu z Kanban po prostu „podstawówka”.

Chcecie zbudować firmę lub zespół swoich marzeń? Lub pracować w takiej firmie? Gorąco polecam podejście Kanban i proponuję zacząć wędrówkę od przestudiowania Kanban Guide.

A co potem? Chętnie pomogę Wam w odpowiedzi na to pytanie.

*****

Dokument Kanban Guide w wersji polskiej i angielskiej znajdziecie na stronie https://perse.pl/nasze-kursy/kanban-guide/?portfolioCats=64