Certyfikacje agile: PMI-ACP

2021-01-07T18:14:06+01:00

Ostatnio wielokrotnie spotykamy się z pytaniami o certyfikacje w obszarze metod zwinnych(Agile), w szczególności o te dotyczące zarządzania projektami. Wiele też spotkaliśmynieporozumień, lub wręcz niezbyt prawdziwych stwierdzeń, dotyczących tych certyfikacji.Ponieważ, z jednej strony sami zajmujemy się tymi metodami, a z drugiej jesteśmyposiadaczami tych certyfikatów, to przedstawimy krótki przewodnik po istniejącychcertyfikacjach.Zacznę od certyfikatu, który moim zdaniem jest najpoważniejszym i najbardziejwartościowym - i oczywiście niełatwym do zdobycia - certyfikatem dotyczącym Agile. Tencertyfikat to:PMI Agile Certified Practitioner - (PMI-ACP) ® :Certyfikat przyznawany przez PMI (Project Management Institute), a opisany jest na:https://www.pmi.org/certifications/types/agile-acpWymagania jakie trzeba spełnić, by uzyskać ten certyfikat:21 godzin szkolenie w zakresie praktyk agile12 [...]