objectives

Zwinne zarządzanie celami – metoda OKR: trudna do wprowadzenia

2020-10-12T19:39:08+02:00

Kontynuujemy opowieść o zwinnym zarządzaniu celami metodą OKR, która – tak, jak przedstawiłem w poprzedniej części i co z pewnością potwierdzicie jest łatwa do zrozumienia. Schody zaczynają się – jak mawiał generał Wieniawa-Długoszowski – przy wprowadzeniu metody OKR w firmie. Dlaczego? Kilka odpowiedzi na to pytanie znajdziecie w tym tekście, poniżej.Ale po co nam te OKRy?Pierwsza z tych odpowiedzi adresuje w zasadzie oczywisty punkt, który jednak w praktyce takowym nie jest. Jest nim określenie odpowiedzi na pytanie: PO CO? chcemy w naszej firmie wprowadzić OKR-y. Metoda OKR, jak zresztą każda metoda, jest tylko narzędziem „do czegoś”. Tym „czymś” może być np. [...]

Zwinne zarządzanie celami – metoda OKR: trudna do wprowadzenia2020-10-12T19:39:08+02:00

Zwinne zarządzanie celami – metoda OKR: łatwa do zrozumienia

2020-10-12T19:47:25+02:00

Przywództwo to przede wszystkim ustalanie celów i ich realizowanie, zarówno na poziomie firmy, jednostek biznesowych, jak i poszczególnych zespołów.Nowoczesne i efektywnie działające firmy, takie jak Google, LinkedIn, Twitter, czy Dropbox do zwinnego zarządzania celami stosują metodę OKR: Objective Key Results. Także coraz więcej polskich firm zaczyna stosować OKR-y. Sam w ciągu ostatnich 3 lat brałem udział we wprowadzeniu OKR-ów w kilku zupełnie różnych organizacjach, a obecnie także wspomagam duży software-house przy wprowadzaniu OKR-ów.Uważam bowiem, że metoda OKR to naprawdę efektywna metoda zwinnego zarządzania celami: ich definiowania (planowania), krótkookresowego przeglądania oraz okresowego (np. kwartalnego) podsumowywania i zbierania wniosków na kolejne okresy planistyczne, [...]

Zwinne zarządzanie celami – metoda OKR: łatwa do zrozumienia2020-10-12T19:47:25+02:00
Przejdź do góry