Project Description

„Flow is the King – Team Flow”: symulacja Flow Management na poziomie zespołu

Chcesz w przewidywalny i stabilny sposób dostarczać klientowi produkty przynoszące wartość? Chcesz rozwijać współpracę w zespole? Chcesz wejść na drogę ciągłego doskonalenia? Chcesz stworzyć zespół Twoich marzeń?

Jeśli odpowiedziałeś „tak” przynajmniej na jedno z powyższych pytań, to Akademia Per Se ma dla Ciebie metodę realizacji tych Twoich celów.

Tą metodą jest Flow Management, a najefektywniejszym sposobem poznania i doświadczenia Flow Management na poziomie zespołu, w dodatku w bezpiecznym środowisku jest udział Twój i Twojego Zespołu w symulacji „Flow is the King – Team Flow”.

Dzięki symulacji poznasz odpowiedź na następujące pytanie:

  • Jak uzyskać flow i współpracę w pojedynczym zespole realizacyjnym, np. zespole deweloperskim lub zespole projektowym?

Warsztat odpowiada na to pytanie, wykorzystując symulację „Flow is the King – Team Flow”, czyli symulację pracy zespołu, pokazującą wpływ przyjętych zasad i praktyk Flow Management na rezultaty biznesowe.

Cele warsztatu

Podczas warsztatu poznacie filozofię Flow Management oraz takie praktyki, jak:

  • Wizualizacja procesu
  • Ograniczanie poziomu prac w toku
  • Jawne polityki
  • Doskonalenie we współpracy.

Poznacie także takie mierniki Flow Management, jak:

  • Czas realizacji
  • Przepustowość
  • Efektywność przepływu.

Przedyskutujecie i przeanalizujecie możliwości zastosowania praktyk Flow Management w Waszym środowisku pracy.

Uzyskacie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące zarówno Flow Management, jak i jego zastosowania w Waszym środowisku.

Przebieg symulacji

W podstawowej wersji warsztatu jego uczestnicy pracując w 5-6 osobowych zespołach doświadczą – podczas dwóch rund symulacji pracy, przejścia od tradycyjnych, pozbawionych przepływu metod pracy do stanu bardziej zaawansowanego przepływu i coraz większej współpracy w zespole. Sami też będą znajdywać takie rozwiązania organizacyjne, które będą ich przybliżać do przepływu i współpracy oraz sami będą weryfikować ich efektywność.

Podczas 1-szej rundy symulacji uczestnicy doświadczą tradycyjnego sposobu pracy, związanego z tzw. efektywnością zasobów, czyli dążeniem do maksymalizacji wykorzystania zasobów oraz z brakiem współpracy pracowników w zespole. Zidentyfikują także główne przeszkody utrudniające osiągnięcie przepływu.

Podczas retrospektywy po 1-szej rundzie uczestnicy zaproponują własne eksperymenty dotyczące metod i organizacji pracy zespołu umożliwiające płynniejszy przepływ oraz większą współpracę w zespole.

W 2-giej rundzie symulacji będą wprowadzali zaproponowane praktyki i zasady Flow Management i weryfikowali ich wpływ na rezultaty biznesowe, na poziom współpracy i na zadowolenie z pracy. Druga runda symulacji dotyczyć będzie takich zagadnień jak: system pull i jego wpływ na przepustowość i rezultaty pracy, poziom prac w toku i ich wpływ na poziom współpracy. W drugiej rundzie poznacie ze szczegółami mierniki Flow Management, jakie mogą być wykorzystane do oceny rezultatów biznesowych i dokonywanych usprawnień, a także inne praktyczne metody sprzyjające osiągnięciu przepływu.

Retrospektywa symulacji

Na zakończenie warsztatu dokonamy wspólnie podsumowania doświadczeń z dwóch rund symulacji oraz odniesiemy te doświadczenia do realiów pracy uczestników warsztatu. Uczestnicy zidentyfikują także te działania, które mogą zrealizować w swoim środowisku dla wprowadzenia Flow Management w swoich zespołach. Zastanowimy się także, co można zrobić, by zacząć wprowadzać Flow Management System w całej organizacji.

Warsztat przeznaczony jest dla nowo tworzonych i/lub funkcjonujących zespołów, które chcą stosować Flow Management, by w przewidywalny i stabilny sposób dostarczać produkty przynoszące wartość klientów, by rozszerzać współpracę w zespole i by wejść na drogę ciągłego doskonalenia. By stać się prawdziwym Zespołem Marzeń.

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem warsztatu „Flow Management” dla swojego zespołu lub zespołów, skontaktuj się z nami pisząc na adres jerzy.stawicki@jsproject.pl

Prowadzący

Dr Jerzy Stawicki
Dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelem projektów oraz budowania organizacji projektowych. Autor szkoleń, trener i konsultant w tych obszarach.
Certyfikaty:
– Agile Project Management AgilePM ® Practitioner
– Project Management Professional PMP ®
– PRINCE2 ®
– CPM: Certified Project Manager, Level C – IPMA
– CPIM: Certified in Production Inventory Management

Specjalizuje się w różnych podejściach do zarządzania projektem: zarówno Agile (Kanban, Scrum), jak i podejściu PMI: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Prowadził (2009-2019) szkolenia zaakceptowane przez PMI.
Promotor – poprzez warsztaty, szkolenia, prezentacje i zastosowanie praktyczne – koncepcji i praktyk nowatorskiego zarządzania firmą i zespołami nazwanego „Management 3.0”.

Jego pasją jest doskonalenie zespołów i organizacji poprzez samo-organizujące się zespoły i zwinnych liderów. Jest promotorem nowych metod zarządzania, upełnomocniania zespołów i samoorganizacji.

Maciej Jarosz
Maciej Jarosz
Doświadczony facylitator biznesowy, certyfikowany Scrum Master i Agile Coach (PSM II, PALE, PSUX). Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu DevOps oraz ITIL4 i szeroko rozumianego zarządzania usługami.
Certyfikaty:
– DevOps Institute: – Foundations, – Leader, – SRE Foundation, DevOps Test Engineering / Continuous Testing Foundation, – DevSecOps Foundation, Agile Process Owner, CASM; accredited trainer
– Scrum.org: Professional Scrum Master I & II (PSM I, PSM II), Professional Agile Leadership (PALE), Professional Scrum with UX (PSUX)
– ITIL4, Axelos: – Foundations; Direct, Plan and Improve (DPI); Create, Deliver and Support (CDS) – accredited trainer

Praktyk techniki facylitacji Liberating Structures oraz innych podejść do pracy grupowej. Od 2019 roku buduje polską społeczność Liberating Structures, organizując wydarzenia skupiające łącznie kilkaset uczestników W tym okresie zaprojektował i poprowadził ponad 100 warsztatów, w których udział wzięło około 2000 uczestników.

Trener DevOps, ITIL4, Liberating Structures, facylitacji biznesowej, prowadzący szkolenia w języku polskim lub angielskim.Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu Liberating Structures, facylitacji biznesowej opartej o odkrycia naukowe, a także Agile, Scrum i zarządzania usługami (ITSM, helpdesk, servicedesk).

Dołącz do społeczności Akademii Per Se i zapisz się do newslettera

Otrzymasz użyteczne informacje ze świata zarządzania projektami.