Project Description

“Flow is the King”: symulacje Flow Management na poziomie: zespołu, procesu E2E oraz projektu

Chcesz w stabilny sposób realizować swój proces biznesowy: od pomysłu, do dostarczenia w przewidywalny sposób klientowi produktu przynoszącego wartość? Chcesz skutecznie i przewidywalnie dostarczać klientowi produkty projektu, w którym współpracuje kilka zespołów? Chcesz wejść na drogę ciągłego doskonalenia ? Chcesz stworzyć Firmę Twoich marzeń?

Jeśli odpowiedziałeś „tak” przynajmniej na jedno z powyższych pytań, to Akademia Per Se ma dla Ciebie metodę realizacji tych Twoich celów.

Flow Management i Flow Thinking

Tą metodą jest Flow Management, a najefektywniejszym sposobem poznania i doświadczenia Flow Management na poziomie:

  • Pojedynczego zespołu wytwórczego
  • Pełnego procesu biznesowego, od pomysłu do dostarczenia produktu Klientowi
  • Projektu, w którym współpracuje kilka zespołów

w dodatku w bezpiecznym środowisku

jest udział Twój, Twoich Zespołów oraz menedżerów Twojej firmy w symulacjach „Flow is the King”.

Warsztaty z symulacją „Flow is the King” to nowatorska i niezwykle angażująca i inspirująca metoda poznania i zrozumienia zasad i praktyk Flow Management. Symulacje „Flow is the King” umożliwiają stałe podążanie ku Business Agility drogą eksperymentowania, stawiania hipotez, i samodzielnego wyciągania wniosków oraz uczenia się na podstawie tych doświadczeń. Tyle, że zamiast robić to w „produkcyjnym” środowisku Twojej firmy, będziemy robić to w bezpiecznym, a jednocześnie bardzo zbliżonym do rzeczywistości, środowisku symulacji pracy zespołu, procesu i projektu.

W każdej z symulacji jej uczestnicy, pracujący w kilkuosobowych zespołach, zbierają i analizują swoje doświadczenia z realizacji zadań projektowych w symulacji, a następnie odnoszą je do swojego środowiska pracy. Na tej podstawie przygotowują plany konkretnych działań i usprawnień dotyczących swojego środowiska oraz plany wprowadzenie zasad i praktyk Flow Management w swoich zespołach, procesach i projektach.

Seria symulacji „Flow is the King”

Seria symulacji „Flow is the King” obejmuje :

  1. „Flow is the King – Team Flow” – Flow Management w pojedynczym zespole wytwórczym
  2. „Flow is the King – Value Delivery Flow” – Flow Management obejmujący proces biznesowy od pomysłu produktu po stronie biznesu do dostarczenia gotowego produktu, czyli współpracę Biznesu i Delivery
  3. „Flow is the King – Cross-Team Flow” – Flow Management na poziomie Projektu, w którym współpracuje kilka zespołów

Zaczynamy więc doświadczanie i poznawanie Flow Management na poziomie pojedynczego zespołu (Team Flow). Następna symulacja dotyczy współpracy i koordynacji pracy kilku zespołów (Cross-Team Flow) pracujących wspólnie nad projektem/produktem.

Kolejna symulacja rozszerza doświadczanie Flow Management na współpracę strony tworzącej koncepcję produktu (Biznes) ze stroną realizującą (Delivery, bardzo często: IT) w procesie E2E: od pomysłu produktu do jego dostarczenia.

Zainteresowani? Chcecie wiedzieć więcej? Skontaktujcie się nami.

Prowadzący

Dr Jerzy Stawicki
Dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelem projektów oraz budowania organizacji projektowych. Autor szkoleń, trener i konsultant w tych obszarach.
Certyfikaty:
– Agile Project Management AgilePM ® Practitioner
– Project Management Professional PMP ®
– PRINCE2 ®
– CPM: Certified Project Manager, Level C – IPMA
– CPIM: Certified in Production Inventory Management

Specjalizuje się w różnych podejściach do zarządzania projektem: zarówno Agile (Kanban, Scrum), jak i podejściu PMI: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Prowadził (2009-2019) szkolenia zaakceptowane przez PMI.
Promotor – poprzez warsztaty, szkolenia, prezentacje i zastosowanie praktyczne – koncepcji i praktyk nowatorskiego zarządzania firmą i zespołami nazwanego „Management 3.0”.

Jego pasją jest doskonalenie zespołów i organizacji poprzez samo-organizujące się zespoły i zwinnych liderów. Jest promotorem nowych metod zarządzania, upełnomocniania zespołów i samoorganizacji.

Maciej Jarosz
Maciej Jarosz
Doświadczony facylitator biznesowy, certyfikowany Scrum Master i Agile Coach (PSM II, PALE, PSUX). Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu DevOps oraz ITIL4 i szeroko rozumianego zarządzania usługami.
Certyfikaty:
– DevOps Institute: – Foundations, – Leader, – SRE Foundation, DevOps Test Engineering / Continuous Testing Foundation, – DevSecOps Foundation, Agile Process Owner, CASM; accredited trainer
– Scrum.org: Professional Scrum Master I & II (PSM I, PSM II), Professional Agile Leadership (PALE), Professional Scrum with UX (PSUX)
– ITIL4, Axelos: – Foundations; Direct, Plan and Improve (DPI); Create, Deliver and Support (CDS) – accredited trainer

Praktyk techniki facylitacji Liberating Structures oraz innych podejść do pracy grupowej. Od 2019 roku buduje polską społeczność Liberating Structures, organizując wydarzenia skupiające łącznie kilkaset uczestników W tym okresie zaprojektował i poprowadził ponad 100 warsztatów, w których udział wzięło około 2000 uczestników.

Trener DevOps, ITIL4, Liberating Structures, facylitacji biznesowej, prowadzący szkolenia w języku polskim lub angielskim.Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu Liberating Structures, facylitacji biznesowej opartej o odkrycia naukowe, a także Agile, Scrum i zarządzania usługami (ITSM, helpdesk, servicedesk).

Dołącz do społeczności Akademii Per Se i zapisz się do newslettera

Otrzymasz użyteczne informacje ze świata zarządzania projektami.