Project Description

Flow Management i symulacje „Flow is the King”

Już Heraklit mawiał „Panta rhei”, czyli: wszystko płynie. Faktycznie: niemal wszystko płynie: pieniądze, robota, informacje.

Flow, czyli przepływ to także naturalny stan w naturze. Czas i rzeki także … płyną. Zycie też … płynie.

W potocznym języku angielskim Flow to stały, ciągły strumień.

W psychologii to stan mentalny pełnego skupienia, zaangażowania i satysfakcji z wykonywanej aktywności.

W muzyce to „rytmy i rymy” tekstów hip-hopowych piosenek i ich wzajemne oddziaływanie.

W zarządzaniu, w podejściu Lean, Flow to nieprzerwany i stały ruch prac w małych partiach poprzez powiązane systemy.

Flow Management: filozofia, praktyki i mierniki

Flow Management to filozofia, zasady, praktyki oraz mierniki zarządzania pracami, procesami, projektami oraz produktami pozwalające na:

 • Dostarczanie klientom w przewidywalny sposób produktów przynoszącym im wartość
 • Realizowanie w stabilny sposób własnych procesów biznesowych End To End, czyli od pomysłu, do dostarczenia klientowi
 • Podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie konkretnych mierników
 • Ciągłe usprawnianie procesów i produktów na podstawie konkretnych miar
 • Efektywną pracę i współpracę w zespołach wytwórczych oraz zadowolenie pracowników z pracy i firmy

Gdy więc Twoim celem jest uzyskanie powyższych rezultatów biznesowych, wynikających z filozofii, zasad, praktyk oraz mierników Flow Management, to z pewnością stawiasz sobie następujące pytania:

 • Jak wprowadzać myślenie i zasady oraz praktyki i mierniki Flow Management, czyli zarządzanie przepływem w całej organizacji?
 • Jak zapewnić współpracę w zespole, między zespołami i między departamentami, a także uczenie się oraz doskonalenie?
 • Jak liderzy, menedżerowie i członkowie zespołów mogą – w efektywny, praktyczny i inspirujący sposób – poznać i doświadczyć Flow Management i przestawić swoje myślenie na Flow Thinking oraz odnieść to podejście do swojego własnego kontekstu: do swoich firm i swoich zespołów?
 • Jak zbudować Flow Management System obejmujący projekty, programy oraz portfel projektów i prac.

Symulacja metodą doświadczania i poznania

Zarówno badania naukowe, jak i doświadczenia praktyczne pokazują, że najefektywniejszą metodą poznania i zaabsorbowania nowych koncepcji i nowych praktyk jest ich doświadczanie oraz samo-refleksja związana z tym doświadczaniem, czyli symulacje rzeczywistych warunków biznesowych, realizowane w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku.

Symulacje „Flow is the King”

Dlatego też nasza odpowiedź na Twoje powyższe pytania to seria warsztatów symulacyjnych on-line, nazwanych: „Flow is the King”, dopasowanych do różnego typu środowisk pracy, pokazujących Flow Management od poziomu zespołu, poprzez poziom projektu z kilkoma zespołami, poprzez proces End-To- End, do poziomu portfela, obejmującego kilka projektów:

 1. „Flow is the King – Team Flow” – Flow Management w pojedynczym zespole wytwórczym (np. deweloperskim)
 2. „Flow is the King – Cross-Team Flow” – Flow Management na poziomie Projektu, w którym współpracuje kilka zespołów
 3. „Flow is the King – Value Delivery Flow” – Flow Management obejmujący dostarczanie wartości w procesie biznesowym od pomysłu produktu po stronie biznesu do dostarczenia gotowego produktu do Klienta, czyli współpracę Biznesu i Delivery oraz … Klienta

Proponujemy też krótszą, 2-3 godzinną wersję „Flow is the King – Lite”, będącą swego rodzaju wprowadzeniem i „posmakowaniem” symulacji.

Zainteresowani? Zaintrygowani? Chcecie wiedzieć więcej?

Skontaktujcie się nami i zajrzyjcie do innych wpisów na  https://perse.pl/nasze-kursy/team-flow/?portfolioCats=57 i https://perse.pl/nasze-kursy/flow-is-the-king/?portfolioCats=57